Hästefjordens Fibernät
Hästefjordens Fibernät Ekonomisk förening. Org-nr: 769625- 5707

Med stöd från Europeiska Jordbruksfonden

 

Erbjudande till medlemmar från Swedbank

Swedbank vill stötta fiberutbyggnaden i Vänersborgs kommun och kommer med följande erbjudande! 

erbjudande-till-medlemmar-i-hastefjordens-ek-for-vanersborg.docx

Välkommen

Välkommen till www.hastefjordensfiber.se.

Fullmakt stämma 2017-05-18

Fullmakt

 

Överlåtelseavtal

Överlåtelseavtal

 

Nyheter

 

 

Äntligen

Avtal med Eltel är tecknat, nu kör vi igång! Så snart sommar semestrarna är över kommer Eltel börja projektera för vårt nät. Det ger oss lite tid att börja teckna markavtal med berörda markägare. Så den fasen börjar vi med nu. Vi kommer att dela upp vårt nät i fyra olika delar vi börjar med området från Brasmerud och norrut samt området från Skarbo och söderut mot Rotenäs. Vi gör så för att ha arbetsbördan rätt. Eltel kommer att projektera dessa områden först och också börja schackt och plöjning där först. Men så snabbt som möjligt kommer vi att påbörja övriga markavtal.

 
För att vi skall komma igång så snabbt som möjligt har vi valt att jobba med uppdelade områden.
Eltel kommer att ha två arbetslag som jobbar vilket gör att man kommer färdigställa grävarbetena område för område. Blåsning av fiber kommer sedan att ske för hela nätet under våren /sommaren 2016 och beräknad driftstart av hela nätet kvartal tre 2016. Dvs hela nätet driftsätts samtidigt som det ser ut i dagens arbetsplanering.
 
Frågor har kommit om när nästa uttag av insatskapital kommer att ske. Vi har redan fakturerat ut två uttag, ett som skall vara betalt i dagarna och ett uttag i slutet av augusti. Nästa uttag kommer att ske i slutet av året, så snart vi räknat på föreningens behov av kapital kommer vi att återkomma om hur mycket och när vi vill ha in de pengarna.
 
Jag pratade med Svensk Fastighetsförmedling om hur det förhåller sig med priset på ett hus som har fiber installerat kontra ett hus som inte har det installerat. Mäklaren menade att priset kanske inte stiger så mycket mer än investeringen, men det blir möjligt att sälja huset. Hus på landet där det finns fiber i området som inte har det installerat blir mycket tröga att sälja. Detta beroende på att de flesta som köper hus är unga och installation i efterhand kan bli mycket dyr och komplicerad. Räkna med att en efterinstallation kostar någonstans mellan 70.000 till 100.000 + arbete med tillstånd osv. Det är nu vi bygger, det är nu du skall bygga för framtiden. Både din och de som kommer efter. När elnäten byggdes var det en del som stod utanför och sa att det inte var något för dem, vill du vara utan elen idag?
 
Efter sommaren lovar jag att sluta tjata på er att gå med, jag lovar sluta att tjata om att ni skall värva er granne. För då är det redan försent. Det är nu vi tar in de sista medlemmarna!
 
Det nya landsbygdsprogrammet är inte lika flexibelt i medlemsantalet som det gamla i vilket man kunde sätta en uppskattad siffra på antalet medlemmar och justera den under resans gång. I det nya måste vi sända in uppgifter om vem som är medlem, och med det exakta siffror på antalet. Det gör att när vi kan registrera in oss stänger möjligheten för att få stöd för fiber till dit hus. Är du inte medlem eller om du inte sänt in ditt anslutningsavtal när detta sker blir du utan stöd. Vi räknar med att vi måste lämna dessa uppgifter under augusti månad.
 
Ny uppdatering av läget sker i slutet av juli månad. Inom kort kommer en ”frågor & svar” läggas ut här på hemsidan.
 
Binäs 24/6-15
Erik Dahlbom
ordförande
 
Frågor: styrelse@hastefjordensfiber.se
24 jun 2015

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)