Hästefjordens Fibernät
Hästefjordens Fibernät Ekonomisk förening. Org-nr: 769625- 5707

Med stöd från Europeiska Jordbruksfonden

 

Erbjudande till medlemmar från Swedbank

Swedbank vill stötta fiberutbyggnaden i Vänersborgs kommun och kommer med följande erbjudande! 

erbjudande-till-medlemmar-i-hastefjordens-ek-for-vanersborg.docx

Välkommen

Välkommen till www.hastefjordensfiber.se.

Fullmakt stämma 2017-05-18

Fullmakt

 

Överlåtelseavtal

Överlåtelseavtal

 

Nyheter

 

 

Fiber – nu eller aldrig! Bli medlem senast 1 augusti! Redan medlem – värva din granne!

När kan jag bli medlem?
Det är viktigt att du blir medlem senast den 1 augusti! Därefter kommer vi göra
de underlag som krävs för att kunna söka pengar och lämna in ansökan om att få
ekonomiskt stöd för vårt gemensamma fibernät. Därför måste vi ha ditt medlemskap
och vilka hus du vill ansluta senast första augusti.


Vad händer om jag inte blir medlem innan den 1 augusti?
Det kan vara möjligt att, till en högre kostnad, bli medlem efter den 1 augusti men
inga löften kan ges.


Vad kostar det?
Den årliga medlemsavgiften för 2014 är 200,-. Dessutom betalar du 100,- i insats
per hus som du vill ha fiberanslutning till. Det är viktigt att du som medlem har rätt
antal insatser!
Vi vet ännu inte den slutliga kostnaden för att få fiberanslutning, detta kommer
bero på medlemsantalet och på det antal meter vi måste gräva. Därför är det väldigt
viktigt att alla hjälps åt att värva de som ännu inte blivit medlemmar. Få med
din granne före första augusti. Det tjänar både du och din granne på!
Jämför vi med andra fiberföreningar, som kommit längre än vi, bedömer vi att kostnaden
kommer att landa mellan 15000 och 25000 kronor per anslutning. Ju fler vi
blir desto billigare blir det. Om man behöver låna för investeringen så ger de flesta
banker lån till fiberanslutning då banken anser att värdet på fastigheten stiger mer
än anslutningskostnaden.
Det är viktigt att veta att ett medlemskap ger en möjlighet men inte en skyldighet
att gå vidare och satsa på fiber. Styrelsen kommer att kalla till extra stämma när vi
har en slutlig budget för investeringen. Vid den stämman tas definitivt beslut om
investeringen ska ske. De medlemmar som vill kan då upphöra som medlemmar
utan ytterligare kostnader.


Hur blir jag medlem?
Medlem blir du genom att betala in (bg 121-4584) 200,- i medlemsavgift. Dessutom
betalar du 100,- i insats per hus som du vill ha fiberanslutning till. Även för
detta gäller den 1 augusti som deadline. Du som redan är medlem, har du rätt antal
insatser (hus) registrerade? För att anmäla dig går du in på föreningens hemsida
och registrerar de uppgifter som behövs.


Bli medlem idag, det är nu framtiden för landsbygden avgörs.

22 jun 2014

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)