Hästefjordens Fibernät
Hästefjordens Fibernät Ekonomisk förening. Org-nr: 769625- 5707

Med stöd från Europeiska Jordbruksfonden

 

Erbjudande till medlemmar från Swedbank

Swedbank vill stötta fiberutbyggnaden i Vänersborgs kommun och kommer med följande erbjudande! 

erbjudande-till-medlemmar-i-hastefjordens-ek-for-vanersborg.docx

Välkommen

Välkommen till www.hastefjordensfiber.se.

Fullmakt stämma 2017-05-18

Fullmakt

 

Överlåtelseavtal

Överlåtelseavtal

 

Nyheter

 

 

Försenad drifstart - uppdatering av läget.

Vi förhandlar fortfarande med Open Universe/Telenor (som är vår motpart/ leverantör) som i sin tur förhandlar med Skanova, som äger nätet där vi skall plocka vår ingående fiber. Skanova har inte fått grävtillstånd där de behöver gräva intill trafikverkets vägar. Den tillståndshanteringen tar normalt ca 3 veckor. Idag är tillståndshanteringen uppåt 25 veckor pga det byggs fibernät överallt i hela vårt land.

På östra sidan har vi fått fiber inkopplad i vår östra nod. I anslutning till den fanns rätt teknik. Tyvärr är nätet inte klart i öst då vi fortfarande gräver osv. Vår västra nod saknade rätt teknik (10 g agrigering) och där begärdes de tillstånd Skanova behövde för att dra fram tekniken i god tid. Men pga den enorma belastningen på trafikverket har man inte fått de tillstånden man behöver ännu. Nytt datum är satt till 31 januari, men vad händer om vi får stark kyla? Kommer man då kunna gräva osv. Vi har inte de svaren, därför har vi valt att inte gå ut med ny driftstarts information innan vi kan säkerställa verkligt driftstarts datum. Idag håller Telenor på och kollar om man på något sätt kan dra i gång väst på något annat vis med reducerad kapacitet. Men det verkar svårt.

Driftstarten av öst är inte klar, det pågår fortfarande mycket arbeten där. Vi återkommer med datum.

Under informationsmötet vi höll i Rösebolokalen för västra sidan talade vi från styrelsen om att man skulle dröja med att säga upp sina abonnemang. Just för att det var många saker kvar som skulle göras.Tyvärr har några ändå gjort detta och står idag utan internet. Vi har väkt frågan till Telenor om de kan erbjuda någon lösning i väntan på fiber. Man har idagsläget ingen vettig lösning som är bra i vårt område.

Jag vill också påpeka att styrelsen består av frivlilliga i vår bygd som bygger bredband på vår fritid, utan någon som helst ersättning. Vi lägger vansinnigt mycket tid (förutom att vi har betalt precis lika mycket som alla andra medlemmar) för att vi alla tillsammans skall få ett bra bredband. Jag uppskattar att styrelsen har lagt ca 10.000 -15.000 timmar gemensamt med värvare, markansvariga och andra frivilliga för att bygga vårt gemensamma nät. Det har stakats, det har ritats kartor, reklam har gjorts och vi har värvat medlemmar och mycket mycket mer.

Man får gärna komma med och hjälpa oss att få igång nätet, vi har fortsatt mycket kvar att göra. Men allt måste ta den tid det tar. Vi bygger något som skall vara i 50 kanske 80 år. det måste bli rätt, det måste bli bra.

Anmäl ditt intresse på styrelse@hastefjordenfiber.se

Med vänliga hälsningar Erik Dahlbom - ordförande

16 nov 2016

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)