Hästefjordens Fibernät
Hästefjordens Fibernät Ekonomisk förening. Org-nr: 769625- 5707

Med stöd från Europeiska Jordbruksfonden

 

Erbjudande till medlemmar från Swedbank

Swedbank vill stötta fiberutbyggnaden i Vänersborgs kommun och kommer med följande erbjudande! 

erbjudande-till-medlemmar-i-hastefjordens-ek-for-vanersborg.docx

Välkommen

Välkommen till www.hastefjordensfiber.se.

Fullmakt stämma 2017-05-18

Fullmakt

 

Överlåtelseavtal

Överlåtelseavtal

 

Nyheter

 

 

Historik

Här samlar vi gamla inlägg från vår hemsida.

publicerat 2015 och tidigare

Nu Börjar vi gräva!

Redan på fredag räknar vår entreprenör ELTEL med att komma upp till vårt område med de som kommer att gräva för vår fiberkabel. Om ni ser en bil köra runt på vägarna med ELTEL dekaler på sidan så är de och kollar. Inom några veckor så har vi stakat ut ledningsdragningen för de första bitarna nere i Torsbo och Rotenäs och sedan mullrar maskinerna igång. Byggstarten är här!

Hela vårt nät stänger för nya medlemmar någon gång under september, då sätter länsstyrelsen stopp för nya medlemmar som kommer beviljas bidrag. Vi måste sända in en lista på de medlemmar som vi bygger för då och endast de som är med på listan kommer att få bidrag. Har du betalt in insatsen på 10.000 sek har vi dig med på listan. Har du inte betalt så är du inte med och kommer ej heller att få bidrag. Du har fortfarande några veckor på dig att hänga med oss in i framtiden. Vänta inte på grävmaskinen, då är det försent och nätet blir mycket dyrare för dig.
I samband med att vi sökte efter en lämplig signal att koppla in oss på i någon av telestationerna i området meddelade Skanova (de äger telestationerna) att samtliga våra stationer är nedläggningshotade när det gäller kopparnätet. Följande stationer är fibersatta, Brasmerud, Siviken och Rösebo. Lönnebergshage är inte fibersatt. Vi kommer att koppla in oss i Rösebo och preliminärt Brasmerud. Det innebär att dessa Tele-stationer lever vidare, men man garanterar inte att kopparnätet blir kvar. Dvs den gamla hederliga telefonen kan komma att ersättas av mobiltelefon. Med det försvinner också ADSL tjänster osv. Inga beslut är tagna av Skanova kring detta men ser vi oss runt i vårt avlånga land så är det så det sker på glesbygden.
Återigen, vill du vara med och inte är det. Kom med nu. När stakarna står och ledningsdragningen är klar blir det betydligt dyrare än nu. Räkna med minst 30.000 kronor extra om du kommer på i oktober att du skulle nog vara med ändå.
Ha en riktigt fin höst så hörs vi snart igen!
Erik Dahlbom
ordförande

Äntligen!

Avtal med Eltel är tecknat, nu kör vi igång! Så snart sommar semestrarna är över kommer Eltel börja projektera för vårt nät. Det ger oss lite tid att börja teckna markavtal med berörda markägare. Så den fasen börjar vi med nu. Vi kommer att dela upp vårt nät i fyra olika delar vi börjar med området från Brasmerud och norrut samt området från Skarbo och söderut mot Rotenäs. Vi gör så för att ha arbetsbördan rätt. Eltel kommer att projektera dessa områden först och också börja schackt och plöjning där först. Men så snabbt som möjligt kommer vi att påbörja övriga markavtal.
För att vi skall komma igång så snabbt som möjligt har vi valt att jobba med uppdelade områden.
Eltel kommer att ha två arbetslag som jobbar vilket gör att man kommer färdigställa grävarbetena område för område. Blåsning av fiber kommer sedan att ske för hela nätet under våren /sommaren 2016 och beräknad driftstart av hela nätet kvartal tre 2016. Dvs hela nätet driftsätts samtidigt som det ser ut i dagens arbetsplanering.
Frågor har kommit om när nästa uttag av insatskapital kommer att ske. Vi har redan fakturerat ut två uttag, ett som skall vara betalt i dagarna och ett uttag i slutet av augusti. Nästa uttag kommer att ske i slutet av året, så snart vi räknat på föreningens behov av kapital kommer vi att återkomma om hur mycket och när vi vill ha in de pengarna.
Jag pratade med Svensk Fastighetsförmedling om hur det förhåller sig med priset på ett hus som har fiber installerat kontra ett hus som inte har det installerat. Mäklaren menade att priset kanske inte stiger så mycket mer än investeringen, men det blir möjligt att sälja huset. Hus på landet där det finns fiber i området som inte har det installerat blir mycket tröga att sälja. Detta beroende på att de flesta som köper hus är unga och installation i efterhand kan bli mycket dyr och komplicerad. Räkna med att en efterinstallation kostar någonstans mellan 70.000 till 100.000 + arbete med tillstånd osv. Det är nu vi bygger, det är nu du skall bygga för framtiden. Både din och de som kommer efter. När elnäten byggdes var det en del som stod utanför och sa att det inte var något för dem, vill du vara utan elen idag?
Efter sommaren lovar jag att sluta tjata på er att gå med, jag lovar sluta att tjata om att ni skall värva er granne. För då är det redan försent. Det är nu vi tar in de sista medlemmarna!
Det nya landsbygdsprogrammet är inte lika flexibelt i medlemsantalet som det gamla i vilket man kunde sätta en uppskattad siffra på antalet medlemmar och justera den under resans gång. I det nya måste vi sända in uppgifter om vem som är medlem, och med det exakta siffror på antalet. Det gör att när vi kan registrera in oss stänger möjligheten för att få stöd för fiber till dit hus. Är du inte medlem eller om du inte sänt in ditt anslutningsavtal när detta sker blir du utan stöd. Vi räknar med att vi måste lämna dessa uppgifter under augusti månad.
Ny uppdatering av läget sker i slutet av juli månad. Inom kort kommer en ”frågor & svar” läggas ut här på hemsidan.
Binäs 24/6-15
Erik Dahlbom
ordförande
Frågor: styrelse@hastefjordensfiber.se

Några ord från vår ordförande

Hemsidan har inte blivit uppdaterad på ett tag, detta beror på att vi jobbat intensivt med att få in anslutningsavtalen. Ett tag såg det ut som om vi inte skulle bygga något nät överhuvudtaget. Men tillslut så började det röra på sig i leden. Vår fantastiska ”värvargrupp” gjorde ett stort jobb och ringde runt eller besökte medlemmar som inte sänt in avtalen i tid. Nu kan vi äntligen teckna avtal med Eltel om bygge av ett fibernät!
Om vi kunnat teckna avtal med Eltel runt den 8 maj som var vår avsikt skulle vårt fibernät vara klart någon gång under senare delen av kvartal ett 2016. Pga. förseningen med avtalen kommer vi inte få till byggstarten så snabbt som vi önskar. Detta beror på att många andra fiberföreningar har väntat in det positiva beskedet om landsbygdsprogrammet som kom i slutet av maj. Nu har vi helt plötsligt fått många andra föreningar som bygger med Eltel före oss i kön. Vi räknar med ett färdigt nät någon gång under sommaren 2016, dvs. minst 3 månader senare än vad vi kalkylerat.
Pga. de sena avtalen har alltså projektstarten blivit försenad, vilket gör att föreningens behov av likvida medel är skjuten något på framtiden. Därför faktureras nu 5000 sek + 5000 sek (alltså inte 5000 + 15000 sek som tidigare sagts.) Under senare delen av hösten kommer ytterligare uttag av insats till den ekonomiska föreningen tas ut. Vi kommer i god tid, minst en månad före, informera om detta.
Vi saknar fortfarande avtal från medlemmar, detta gör att det blivit hål i vårt byggområde. I slutändan kan det innebära att vi tyvärr måste säga upp medlemmar ur föreningen då det inte längre kan bli aktuellt med fiber i vissa områden. Vet du om någon granne som ännu inte är med är det hög tid att få med dem i fiberprojektet. Vi jobbar vidare med dessa hål och hör av oss i berörda områden.
Många frågor kommer om valet av tjänsteleverantör, dvs. det vi kommer att få in i våra hus. Inga avtal är tecknade med någon. Förfrågningar har gjorts. Det föreningen avser att upphandla är:
  • grundutbud med de vanligaste tv kanalerna, typ 1-10 + några andra kanaler
  • telefoni
  • internettjänster 100/10 Mbit/s
Arbetet med valet av tjänsteleverantör kommer pågå under sommaren och någon gång under hösten/vintern kommer vi återkomma till detta. Förhoppningsvis har vi då några olika alternativ att erbjuda. Grundutbudet på tv kan man alltid öka på i de olika alternativen. Någon vill kanske ha fler sportkanaler någon annan filmkanaler. Priset per medlem för dessa sk triple play lösningar brukar hamna på ca 350-400:- + serviceavgift till föreningen. Själklart utreder vi samtidigt också så kallade sommarabonnemang.
Nu återstår det bara massor av roligt arbete framöver. Vi är ett gott gäng som träffas med jämna mellanrum och försöker få till ett bra fibernät. Men tänk på att alla som jobbar idag med detta är oavlönade, frivilliga boende i vårt område. Vi behöver både lite och mycket hjälp. Framåt behöver vi hjälp med stakning av vårt nät. Vi behöver måla stakkäppar i toppen så de syns bättre. Styrelsen kan behöva en sockerkaka till ett möte. Vi behöver någon som packar fakturor osv. Det finns massor av stora och små jobb. Dessa finns under fliken ”Hjälp till”. Finner du något som passar hör av dig!
Jag räknar med att återkomma med mera information hur arbetet fortskrider i slutet av juni.
På styrelsens vägnar passar jag också på att önska alla en skön sommar!
Erik Dahlbom
ordförande

Än är det inte för sent..

Än är det inte försent att bli medlem, nu gör vi det sista. Läs på Telias sida om varför du skall satsa på fiber och inte förlita dig på 3G/4G tekniken. Telias sida http://www.telia.se/media/amnen/showTagView?tag=99d14fb6-51eb-41d4-b2cb-d63ff21354ce

Erik Dahlbom
Ordförande

Stämman 2015

Vänersborg 21/4-15
Hej!
Igår tog stämman beslut om att bygga ett gemensamt nät för fiberkommunikation. Stämmans deltagare var eniga i beslutet.
Beslutet innebär att vi med omedelbar start kommer att ta in anslutningsavtal, dessa måste vi ha inne senast den 8 maj 2015. Därefter börjar vi projekteringen.
Det vi behöver av dig senast den 8 maj är påskrivna anslutningsavtal i två exemplar. Önskar du inte ansluta dig till fibernätet måste du anmäla det till styrelse@hastefjordensfiber.se eller på nedanstående adress.
Har du inte anslutningsavtal kan du finna ett för utskrift under dokumentation på hemsidan.
Beslutet som togs:
Projektstart:
Om positivt beslut tas på stämman startar projektet därefter direkt. Vi börjar med att teckna anslutningsavtal mellan medlemmarna och föreningen. Så snart anslutningsavtalen är klara börjar Eltel med att rita upp området och markavtal börjar slutas. Under sommaren räknar vi med grävstart och hela projektet bör vara klart och driftsatt under kvartal ett 2016.
Finansiering:
Medlemmen har en insatsskyldighet om 20.000 kr per anslutning. Resterande finansiering täcks inom föreningen genom bidrag och/eller banklån.
Om föreningen inte får EU-bidrag omvandlas byggkrediten till ett lån för föreningen, vilket betalas av medlemmarna per anslutning. Lånet kostar i så fall under 5 år ca 225:-/månad / anslutning. Vi ser idag inte något som kan innebära att vi inte får EU-bidrag.
Betalplan för medlemmens insatsskyldighet (20.000:-)
5.000 kronor per anslutning senast den 30/6-15 och resterande 15.000 kronor per anslutning senast den 31/8.
Frågestund den 4 maj
Vill du ställa frågor om detta går det bra på styrelse@hastefjordensfiber.se eller komma till Rösebolokalen den 4 maj kl 19:00 – 20:00. Där kan du ställa frågor och också lämna in påskrivna avtal. Vill du kan du också skicka in ditt påskrivna avtal till Hästefjordens fiber, C/o Dahlbom, Binäs 365 462 96 Frändefors.
OBS! Du måste meddela oss om du skall ha en fiberanslutning eller ej senast den 8 maj.
Erik Dahlbom
Ordförande

Stämma 2015

HEJ!

Snart är det dags för stämma, och med det beslut om vi tillsammans skall bygga ett fibernät nu under hösten. Styrelsen har arbetat fram en framkomlig väg för vårt bygge. Detta presenteras närmare i vårt förslag som du finner (under fliken dokumentation) bland stämmo-handlingarna (bilaga 2) läs igenom det och alla andra handlingar för stämman. Tänk också igenom om du vill vara med och bidra med insatsbeloppet som krävs och med det få ett förstklassigt fibernät ända hem till dig. Under stämman kommer vi förhoppningsvis komma till ett klokt beslut i frågan och vi kan börja bygga under sommaren. Föreningen har idag ca 340 medlemmar, alla har rösträtt. Det gör att vår lokal inte klarar av mer än en person per medlemskap. Medföljande får komma in i kyrkan om plats finns när stämman öppnar. Vi måste ge plats åt alla som har rösträtt.

Vi saknar fortfarande hjälp med att sköta insläppet i kyrkan. Anmäl dig gärna omgående till [javascript protected email address] Vill du veta vad det innebär kolla under ”hjälp till” här på sidan.

Handlingar till stämman finner du under fliken ”dokumentation” Valberedningens förslag finner du tyvärr inte här ännu. Detta beroende på att valberedningen fortfarande sliter sitt hår med att finna några till för ”världens roligaste styrelsejobb” Är du pigg på att hjälpa till här hör av dig till Thomas rotenas-bygg@telia.com eller Sune sune.larsson@ftvbg.s

Med detta vill jag bara önska alla medlemmar välkomna till Frändefors kyrka den 20 april för en förhoppningsvis historisk stämma i Hästefjordens fibernät.

Erik Dahlbom
ordförande

Nu rör det på sig ordentligt

Snart börjar vi gräva! Eller i vart fall tar vi beslut om projektstart på stämman som hålls den 20 april. Kallelse kommer i din brevlåda inom kort. Under slutet av veckan hoppas vi kunna presentera den preliminära prislappen och beräknad tid för slutförande. Kommer vi kunna se Kalle Anka via fiber på julafton 2015?

Erik - ordförande

ordforande@hastefjordensfiber.se

Nu jobbar vi vidare...

Ja nu jobbar vi vidare. Äntligen börjar vi se lite ”livstecken” i bidragssidan. Vi kommer inom kort kunna revidera vår bidragsansökan. Man lade i början på september ut en ansökan som vi fyllde i och sände in, men senare meddelade man att man inte ställt rätt frågor i underlaget. Nu är det mesta rätt formulerat och vi sänder in en uppdaterad ansökan om bidrag. Inget nytt datum för bidragsbeslut finns ännu och vad vi vet med säkerhet är att det kommer beslut under året…

Vi har fått in anbud på vårt arbete med fibernedläggningen från fyra företag. De som lämnat in anbud är SLL, Eltel, Empower och Bynet. Anbuden är ganska lika och vi sitter för tillfället och jämför dem. Prislappen för Fiber är inte klar, men en indikation kommer inom någon månad.

Det viktigaste arbetet fortsätter med att få fler medlemmar inom vårt område. Det enklaste sättet att få ett billigt fibernät är att få med så många som någonsin möjligt. Är din granne med?

Förra verksamhetsåret blev ”billigare” än vad vi tänkt oss. Projekteringen betalade Vänersborgs kommun, det gjorde att vi hade pengar över i kassaburken inför nyår. För att planera vår ekonomi så gott vi kunde köpte vi in frimärken och massa stakkäppar för att staka ut vårt nät. Käpparna hämtade vi några dagar före julafton, de ligger lastade på min kärra. Är det någon som har plats att förvara dem torrt till dess vi skall använda dem får ni gärna höra er till mig.

Inom några veckor kommer det en kallelse till årsstämma och också en faktura för medlemskap för 2015.

Väl mött, i år börjar vi gräva!

Erik Dahlbom - ordförande

ordforande@hastefjordensfiber.se

Några ord från vår ordförande Erik

Erik har ordet

Hej!

Nu börjar det vara en tid sedan vi talade om vad som händer i föreningen. Vår förfrågan är ute och drygt 30 olika företag har visat intresse för den och hämtat ut underlaget. Hur många som sedan räknar på det är en annan sak. Men det ser vi i början av december.

Nu har vi äntligen vänt blad i fiberhandboken, vi har gått in i genomförandefasen! Vi har börjat med markägarmöten. Igår var det ca 40 markägare som träffades i Sivikens bygdegård för en diskussion om bl.a. markupplåtelseavtalet. Det fanns också möjlighet att titta på kartan och diskutera dragningen av kabeln och hur den skall förläggas i marken. Vi hoppas att många frågetecken rätades ut på detta möte.

Ha en riktigt fint slut på hösten så hörs vi innan jul!

Erik Dahlbom
ordförande

En bild från senaste markägarmötet.

/img_2282.jpg

Om Hästefjordens Fibernät

Hästefjordens fibernät ekonomisk förening är bildad av boende i området runt sjön Stora Hästefjorden. Föreningens mål är att framtidssäkra bygden med ett snabbt fibernät för internet, TV och telefoni.

Regeringen har som mål att fram till 2020 ska minst 90 % av alla fastigheter kunna anslutas till fibernät. Till detta har det avsatts medel som man kan söka bidrag ur. Upp till 50% av kostnaden för kanalisationen kan ersättas av dessa pengar. Föreningen har sökt bidrag och kommer som allt ser ut att beviljas detta under 2015.

Ska landsbygden vara levande måste vi själva agera!

För att få fiberanslutning genom föreningen måste man vara medlem. Det är föreningens medlemmar som tillsammans kommer vara ägare av nätet. Samtliga i styrelsen och alla medlemmar är med för att skapa en teknisk framtid i vår bygd. Alla jobbar ideellt med föreningen.

På sikt blir anslutningen till fibernätet en investering som kommer att löna sig med lägre månadsavgifter för TV, telefon och internet samt en mer attraktiv fastighet på fastighetsmarknaden!

Ju fler som ansluter sig, desto lägre blir anslutningsinsatsen, gå med redan idag!

Medlem blir du genom att till bankgiro 121-4584 betala in minst 300kr (200kr i medlemsavgift + 100 kr per fastighet som du vill ansluta). Gå därefter in på länken ("Vill du lämna dina uppgifter via webben") nedan och registrera dina uppgifter.

Varför fiber? <-Klicka här!

Vill du lämna dina uppgifter via webben? <-Klicka här!

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)