Hästefjordens Fibernät
Hästefjordens Fibernät Ekonomisk förening. Org-nr: 769625- 5707

Med stöd från Europeiska Jordbruksfonden

 

Erbjudande till medlemmar från Swedbank

Swedbank vill stötta fiberutbyggnaden i Vänersborgs kommun och kommer med följande erbjudande! 

erbjudande-till-medlemmar-i-hastefjordens-ek-for-vanersborg.docx

Välkommen

Välkommen till www.hastefjordensfiber.se.

Fullmakt stämma 2017-05-18

Fullmakt

 

Överlåtelseavtal

Överlåtelseavtal

 

Nyheter

 

 

Nyhetsflöde

Sida 2

Några ord från vår ordförande

8 jun 2015

Hemsidan har inte blivit uppdaterad på ett tag, detta beror på att vi jobbat intensivt med att få in anslutningsavtalen. Ett tag såg det ut som om vi inte skulle bygga något nät överhuvudtaget. Men tillslut så började det röra på sig i leden. Vår fantastiska ”värvargrupp” gjorde ett stort jobb och ringde runt eller [...]


Än är det inte för sent...

5 jun 2015

Än är det inte försent att bli medlem, nu gör vi det sista. Läs på Telias sida om varför du skall satsa på fiber och inte förlita dig på 3G/4G tekniken. Telias sida http://www.telia.se/media/amnen/showTagView?tag=99d14fb6-51eb-41d4-b2cb-d63ff21354ce Erik DahlbomOrdförande


Resultat från Stämman 2015

21 apr 2015

Vänersborg 21/4-15       Hej!   Igår tog stämman beslut om att bygga ett gemensamt nät för fiberkommunikation. Stämmans deltagare var eniga i beslutet.   Beslutet innebär att vi med omedelbar start kommer att ta in anslutningsavtal, dessa måste vi ha inne senast den 8 maj 2015. Därefter börjar vi projekteringen.   Det vi [...]


Stämma 2015

31 mar 2015

HEJ! Snart är det dags för stämma, och med det beslut om vi tillsammans skall bygga ett fibernät nu under hösten. Styrelsen har arbetat fram en framkomlig väg för vårt bygge. Detta presenteras närmare i vårt förslag som du finner (under fliken dokumentation) bland stämmo-handlingarna (bilaga 2) läs igenom det och alla andra handlingar för [...]


Nu rör det på sig ordentligt

10 mar 2015

Snart börjar vi gräva! Eller i vart fall tar vi beslut om projektstart på stämman som hålls den 20 april. Kallelse kommer i din brevlåda inom kort. Under slutet av veckan hoppas vi kunna presentera den preliminära prislappen och beräknad tid för slutförande. Kommer vi kunna se Kalle Anka via fiber på julafton 2015? Erik - ordförande


Nu Jobbar vi vidare

27 jan 2015

Ja nu jobbar vi vidare. Äntligen börjar vi se lite ”livstecken” i bidragssidan. Vi kommer inom kort kunna revidera vår bidragsansökan. Man lade i början på september ut en ansökan som vi fyllde i och sände in, men senare meddelade man att man inte ställt rätt frågor i underlaget. Nu är det mesta rätt formulerat [...]


Några ord från vår ordförande Erik

5 sep 2014

Hej! Nu börjar det vara en tid sedan vi talade om vad som händer i föreningen. Vår förfrågan är ute och drygt 30 olika företag har visat intresse för den och hämtat ut underlaget. Hur många som sedan räknar på det är en annan sak. Men det ser vi i början av december. Nu har [...]


Några ord från vår ordförande Erik

21 aug 2014

Erik har ordet. Härligt, nu närmar sig möjligheten att söka bidrag och vi kör på för fullt! För tillfället har styrelsen minst ett möte i veckan. Igår gjorde vi klart vårt anbudsunderlag som vi kommer att använda för upphandlingen av fibernätet.  Anbudsunderlaget är på drygt 20 sidor och innehåller massvis med information. Mycket tid har [...]


Några ord från vår ordförande Erik

10 jul 2014

Nu trillar bitarna på plats! Äntligen börjar det röra på sig efter alla problem med landsbygdsprogram som tar slut och väntan på ett nytt. Nu kommer vi kunna söka pengar väldigt snart. Det gör att det är viktigt att alla som vill ha pris på en fiberanslutning blir medlemmar senast 1 augusti. Är du ägare [...]


Fiber – nu eller aldrig! Bli medlem senast 1 augusti! Redan medlem – värva din granne!

22 jun 2014

När kan jag bli medlem?Det är viktigt att du blir medlem senast den 1 augusti! Därefter kommer vi görade underlag som krävs för att kunna söka pengar och lämna in ansökan om att fåekonomiskt stöd för vårt gemensamma fibernät. Därför måste vi ha ditt medlemskapoch vilka hus du vill ansluta senast första augusti. Vad händer [...]


Ny dokumentation inför årsstämma!

25 mar 2014

Nya dokument/stämmohandlingar har kommit ut under fliken "dokumentation". Följande har lagts upp. * Dagordning för stämman * Valberedningens förslag inför kommande stämma * Ändringsförslag på stadgar * Revisionsberättelse (för 2013) * Bokslut (för 2013)  


Kallelse till stämma i Hästefjordens Fibernät Ekonomisk förening

21 mar 2014

Stämman hålls den 9 april klockan 19:00 – ca 21:00 i Fiffengården på Frändevi (vid skolan) i Frändefors.Stämmohandlingar finns tillgängliga på föreningens hemsida från 26 mars. Stämmohandlingarna kommer inte att delas ut i pappersform på stämman utan kommer endast visas på storbild, vill du ha dem kan du skriva ut dem från hemsidan.Eventuella motioner skall vara inne senast den 19 mars. Motioner sänds till styrelse@hastefjordensfiber.se


13Jan Kontaktpersoner inom föreningen

14 jan 2014

Kartan har blivit uppdaterade med kontaktpersoner för respektive områden, dessa har märkts ut med en röd markör. Klicka på markören så får du upp namn och nummer.


2Jan Justeringar i medlemskap

2 jan 2014

För år 2014 kommer medlemsavgiften höjas från 100,- till 200,-. Pris per fastighet kvarstår, vid ansökan om medlemskap ska det betalas minst 300,- (200,- i medlemsavgift och 100,- per fastighet). Mvh // Styrelsen


27Dec Uppdatering av karta

27 dec 2013

I och med julhelger så har kartan uppdaterats först nu, den innehåller medlemmar som betalat fram till 20 december.Är det nu så att du betalat in mellan 20-27 så oroa dig inte, du kommer att dyka upp.   Gott nytt år! Mvh // Styrelsen


5Nov Uppdatering av karta+info

5 nov 2013

HejDet har varit lite tekniska problem som nu är lösta så kartan är uppdaterad. Lite nya grejer som tillkommit är hur ansökan om medlemskap ska ske.Vi vill att du som ansöker skriver in din information under "medlemskap" och sedan vid betalning ger namn och postadress/nummer (ex: Karl Karlsson: Karlsgatan 300) som betalninginformation. Detta underlättar både vid bokföring [...]


Uppdatering av kartan

17 sep 2013

Hej alla medlemmar och i övrigt intresserade, som situationen ser ut just nu så kan kart-uppdateringen ske långsammare än vad som förväntas. Detta beror på att jag som webb-ansvarig inte har någon möjlighet att få någon kvittering på inbetalningarna som bäst veckovis (observera att det även kan ta lite längre än vecka). Du som vet med dig att du har betalat har inget att oroa dig för, du kommer dyka upp på kartan.   mvh // webb-ansvarig 


Kartuppdatering!

26 maj 2013

Ursäktar att det blivit en fördröjning i kartuppdateringen, du som betalat in de senaste månaderna bör vara med på kartan nu. Skulle det vara så att du fortfarande inte har dykt upp på kartan som en blå markör så ber jag dig skicka till webmaster@hastefjordensfiber.se och meddela detta. Uppmärksamma!Du som endast visat ditt intresse under de [...]


Protokoll för årsstämma

17 apr 2013

För intresserade så finns nu ett protokoll för stämman vi hade 10 april. Den ligger under dokumentationhttp://www.hastefjordensfiber.se/dokumentation


Årsstämma har nu varit

11 apr 2013

Våran stämma 10 April i Rösebolokalen var välbesökt, ca 50% av våra medlemmar var med och tog del av vad vi hade att säga. För dig som missa mötet så kommer protokoll inom kort, men något som vi vill få ut specifikt är de tre frågor som fanns med på röstkorten som delades ut. På [...]


Förslag till valberedning

6 apr 2013

Valberedningens förslag till styrelse för Hästefjordens Fibernät Ekonomisk förening för verksamhetsåret 2013   Till ordförande för 1 år: Lennart Boström Till ledamöter för 2 år: Jan Landström och Ami Stålheim Till suppleant för 2 år: Franz Botter Till suppleant för 1 år: Monica Johansson Från förra årets stämma kvarstår Erik Dahlbom och Leif Lindström för [...]


Karta mer tillgänglig

21 mar 2013

Kartan har placerats i en egen "tab" bland de andra huvudsidorna. På så sett blir den mycket lättare att hitta för den som är intresserad


Stämma 10april

9 mar 2013

Härmed kallas medlemmarna i Hästefjordens Fibernät Ekonomisk förening till ordinarie stämma. Stämman hålls den 10 april kl 19:00 i Rösebolokalen.   Vill du lämna in ett ärende som skall tas upp på stämman skall ärendet vara styrelsen tillhanda senast den 20 mars klockan 19:00 på mejladress styrelse@hastefjordensfiber.se   Under mötet kommer inga handlingar att delas ut. [...]


Uppdatering av spridningskarta

7 mar 2013

Det har tillkommit ytterligare medlemmar till våran förening, så några gula markörer har ändrats till blå. Hoppas vi blir ännu fler. 


Uppdatering av spridningskarta!

11 jan 2013

En uppdatering av kartan har skett, den visar nu även dig som bara anmält intresse. Du visas som en gul markör på kartan. Har du betalt medlemsavgift är du markerad som blå. http://www.hastefjordensfiber.se/karta Arbete fortgår, avakta tillsvidare.  


Officiellt en förening

7 dec 2012

Vi har nu fått klart med registreringen hos Bolagsverket och tilldelats organisationsnummer 769625-5707, de godkända stadgarna hittar du under "stadgar och protokoll". Där finns även ett protokoll över stämman som var i Oktober.  Vi i styrelsen önskar alla en GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!


Förändringar av hemsidan på infart!

26 okt 2012

Det kommer ske vissa förändringar av hemsidan, så oroa dig inte ifall du tror att du kommit fel. Utan detta är fortfarande samma sida!Vi syns nu lättare på google när man söker efter hästefjordens fiber. Kommer synas ännu lättare när vårat .SE domän börjar gälla (som förhoppningsvis är strax efter helgen). Men ni som fortfarande skriver n.nu i slutet, kommer vidarebefodras till rätt hemsida oavsett. 


Spridningskarta över våra medlemmar är nu uppe!

17 okt 2012

Här har ni en medlemskarta där ni kan se våran nuvarande spridning kring hästefjorden. Visa Hästefjordensfiber Spridningskarta på en större karta


Reviderat förslag till dagordning

3 okt 2012

Publicerat 3/10-2012: 17:20 Förslag till dagordning vid bildandet av Hästefjordens Fibernät ekonomiskförening 1. Mötets öppnande2. Val av ordförande för mötet3. Förslag till sekreterare för mötet4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet5. Fastställelse av dagordning6. Föredragning av stadgeförslag7. Beslut om stadgar8. Beslut om att bilda föreningen enligt stadgarna9. Fastställelse av medlemsavgift för tiden [...]


Reviderat förslag till stadgar

3 okt 2012

Publicerat: 3/10-2012: 17:18 FÖRSLAG TILLSTADGAR FÖR HÄSTEFJORDENS FIBERNÄT EKONOMISK FÖRENING § 1 FIRMAFöreningens namn är Hästefjordens Fibernät ekonomisk förening § 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETFöreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett egetkommunikationsnät tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation.Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna renodlade trafiktjänster,exempelvis bredband [...]


← Äldre inlägg

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)