Hästefjordens Fibernät
Hästefjordens Fibernät Ekonomisk förening. Org-nr: 769625- 5707

Med stöd från Europeiska Jordbruksfonden

 

Erbjudande till medlemmar från Swedbank

Swedbank vill stötta fiberutbyggnaden i Vänersborgs kommun och kommer med följande erbjudande! 

erbjudande-till-medlemmar-i-hastefjordens-ek-for-vanersborg.docx

Välkommen

Välkommen till www.hastefjordensfiber.se.

Fullmakt stämma 2017-05-18

Fullmakt

 

Överlåtelseavtal

Överlåtelseavtal

 

Nyheter

 

 

Resultat från Stämman 2015

Vänersborg 21/4-15

 
 
 
Hej!
 
Igår tog stämman beslut om att bygga ett gemensamt nät för fiberkommunikation. Stämmans deltagare var eniga i beslutet.
 
Beslutet innebär att vi med omedelbar start kommer att ta in anslutningsavtal, dessa måste vi ha inne senast den 8 maj 2015. Därefter börjar vi projekteringen.
 
Det vi behöver av dig senast den 8 maj är påskrivna anslutningsavtal i två exemplar. Önskar du inte ansluta dig till fibernätet måste du anmäla det till styrelse@hastefjordensfiber.se eller på nedanstående adress.
 
Har du inte anslutningsavtal kan du finna ett för utskrift under dokumentation på hemsidan.
 
Beslutet som togs: 
 
Projektstart: 
Om positivt beslut tas på stämman startar projektet därefter direkt. Vi börjar med att teckna anslutningsavtal mellan medlemmarna och föreningen. Så snart anslutningsavtalen är klara börjar Eltel med att rita upp området och markavtal börjar slutas. Under sommaren räknar vi med grävstart och hela projektet bör vara klart och driftsatt under kvartal ett 2016.
 
Finansiering: 
Medlemmen har en insatsskyldighet om 20.000 kr per anslutning. Resterande finansiering täcks inom föreningen genom bidrag och/eller banklån.
Om föreningen inte får EU-bidrag omvandlas byggkrediten till ett lån för föreningen, vilket betalas av medlemmarna per anslutning. Lånet kostar i så fall under 5 år ca 225:-/månad / anslutning. Vi ser idag inte något som kan innebära att vi inte får EU-bidrag.
 
 
Betalplan för medlemmens insatsskyldighet (20.000:-)  
5.000 kronor per anslutning senast den 30/6-15 och resterande 15.000 kronor per anslutning senast den 31/8.
 
Frågestund den 4 maj
Vill du ställa frågor om detta går det bra på styrelse@hastefjordensfiber.se eller komma till Rösebolokalen den 4 maj kl 19:00 – 20:00. Där kan du ställa frågor och också lämna in påskrivna avtal. Vill du kan du också skicka in ditt påskrivna avtal till Hästefjordens fiber, C/o Dahlbom, Binäs 365 462 96 Frändefors.
 
 
OBS! Du måste meddela oss om du skall ha en fiberanslutning eller ej senast den 8 maj.
 
Erik Dahlbom
Ordförande

 

21 apr 2015

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)