Hästefjordens Fibernät
Hästefjordens Fibernät Ekonomisk förening. Org-nr: 769625- 5707

Med stöd från Europeiska Jordbruksfonden

 

Erbjudande till medlemmar från Swedbank

Swedbank vill stötta fiberutbyggnaden i Vänersborgs kommun och kommer med följande erbjudande! 

erbjudande-till-medlemmar-i-hastefjordens-ek-for-vanersborg.docx

Välkommen

Välkommen till www.hastefjordensfiber.se.

Fullmakt stämma 2017-05-18

Fullmakt

 

Överlåtelseavtal

Överlåtelseavtal

 

Nyheter

 

 

Sista varningen Patchkablar i västra området. 2016-05-24

HEJ, Eltel har meddelat oss att de avbrutit arbetet med att svetsa fasadboxar då många av våra medlemmar inte dragit fram Patchkabeln för montage i fasadboxen. Föreningen ser allvarligt på detta då vi påmint flera gånger om att göra klart. Sista dag för färdigställande var den 21 april och det var redan då uppskjutet ett antal veckor. Bla detta meddelades i kallelsen till stämma som gick ut med brev i mitten av april. Pga att det inte ännu är klart med patchkablarna så har arbetet i väst blivit försenat och nu finns det inte längre någon större chans att vi blir klara och driftsatta före semestrarna i västra området.

Förhoppningsvis kan vi börja svetsa igen någon gång under nästa vecka, och om ni inte då är klara med Patchkabeln kommer svetsteamet att skriva upp vilken fastighet det gäller och återkomma efter det att ni betalt för nytt besök för svetsning. Nytt besök kostar minst 1500 SEK. Jag hoppas ni har full förståelse för detta, vi kan inte låta de som sköter sina åtaganden mot föreningen lida pga de som inte fullföljer sin åtaganden. Att inte fullfölja de arbeten som åligger medlemmen får konsekvenser för andra med förseningar och fördyrat byggande. Men den extra kostnaden lägger vi på den enskilde medlemmen. Är inte det nya ”svetsbesöket" betalt så blir det ingen svetsning, vilket gör att vi inte kan leverera fiber till dig. SÅ FÅ UT PATCHKABELN NU!!

Senast söndag den 29 maj måste alla i västra området ha sin Patchkablar i ordning. De som inte har det när vi kommer får betala för nytt besök.

Vänligen Erik Dahlbom - ordförande

22 nov 2016

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)