Hästefjordens Fibernät
Hästefjordens Fibernät Ekonomisk förening. Org-nr: 769625- 5707

Med stöd från Europeiska Jordbruksfonden

 

Erbjudande till medlemmar från Swedbank

Swedbank vill stötta fiberutbyggnaden i Vänersborgs kommun och kommer med följande erbjudande! 

erbjudande-till-medlemmar-i-hastefjordens-ek-for-vanersborg.docx

Välkommen

Välkommen till www.hastefjordensfiber.se.

Fullmakt stämma 2017-05-18

Fullmakt

 

Överlåtelseavtal

Överlåtelseavtal

 

Nyheter

 

 

Stämma 10april

Härmed kallas medlemmarna i Hästefjordens Fibernät Ekonomisk förening till ordinarie stämma.

Stämman hålls den 10 april kl 19:00 i Rösebolokalen.
 
Vill du lämna in ett ärende som skall tas upp på stämman skall ärendet vara styrelsen tillhanda senast den 20 mars klockan 19:00 på mejladress styrelse@hastefjordensfiber.se
 
Under mötet kommer inga handlingar att delas ut. Vill du ta del av dessa i pappersform kan de skrivas ut på föreningens hemsida, under "dokumentation"
 
Skulle du vilja bli medlem så ber vi dig skicka en intresse-anmälan (så vi får den information vi behöver) och sedan  betala in medlemsavgift och insats totalt 200,- på bankgiro 121-4584. På din anmälan måste du ange namn och fastighetsbeteckning så att betalningen kan matchas med den information du lämnat i anmälan.
 
Med vänliga hälsningar
Styrelsen
 
pub: 2013-03-09
9 mar 2013

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)