Ändring i pris för gruppavtal

Till dig som har föreningens gruppavtal: Det gruppavtal som föreningen har med Telenor ger leverantören möjlighet att justera månadsavgiften med hänvisning till kostnadsläget. Med hänvisning till denna del av avtalet har Telenor nu justera upp sin avgift med 24 kr/månad inkl. moms. Styrelsens princip är att föreningen vare sig tjäna pengar eller subventionera gruppavtalen och har därför beslutat att höja…

Fortsätt läsa

Underhåll och eventuell driftstörning 14/6-23

Då vår kommunikationsoperatör OpenUniverse blivit en del av GlobalConnect så ämnar GlobalConnect utföra uppdateringar i våra fibernoder. Arbetet kommer göras den 14/6 och det kan innebära kortare driftstörningar. Man ämnar börja på västra sidan (de som sitter kopplade till Skarbo) vid 08.30 och fortsätta på östra sidan (Gåseviken) vid 10.30. Eventuella driftavbrott bör inte vara längre än ett par minuter…

Fortsätt läsa

Årsredovisning 2022

Årsredovisning för 2022 finns att ladda ner genom att klicka här

Kallelse till årsstämma 2023

Styrelsen bjuder in till årsstämma för Hästefjordens Fiberförening 2023. Årsstämman hålls i vanlig ordning i Rösebolokalen 22e Maj. Kallelse har även gått ut i mail och per brev men finns även tillgänglig på denna länk. Klicka här

Information till medlemmar med gruppavtal

En prishöjning kommer att ske på vårt gruppavtal med Telenor. Mer information finns i detta dokument som också går ut i brevlåda/e-post till de som är berörda. Med vänlig hälsning,Styrelsen

Kallelse stämma 2022

Nu är det åter igen dags för årliga föreningsstämman. Stämman kommer hållas den 30 maj i Rösebolokalen 19:00-20:00. Kallelsen i sin helhet finns att se här Med vänlig hälsning,Styrelsen

Stämma 2021

Under rådande omständigheter relaterat till Covid-19 så kommer det även denna gång vara möjligt att ansluta till årets stämma genom verktyget Zoom. Klicka på denna länken för att ansluta: https://hv-se.zoom.us/j/61587649646?from=addon Kallelse: http://media.hastefjordensfiber.se/2021/05/Kallelse-stamma-2021.pdf Stämman hålls 14/6 19:00-20:00 Med vänlig hälsning,Styrelsen