Hästefjordens Fibernät
Hästefjordens Fibernät Ekonomisk förening. Org-nr: 769625- 5707

Med stöd från Europeiska Jordbruksfonden

 

Erbjudande till medlemmar från Swedbank

Swedbank vill stötta fiberutbyggnaden i Vänersborgs kommun och kommer med följande erbjudande! 

erbjudande-till-medlemmar-i-hastefjordens-ek-for-vanersborg.docx

Välkommen

Välkommen till www.hastefjordensfiber.se.

Fullmakt stämma 2017-05-18

Fullmakt

 

Överlåtelseavtal

Överlåtelseavtal

 

Nyheter

 

 

Hästefjordens Fibernät

Dokument inför föreningsstämma 2018 - 2018-05-17

Samtliga dokument finns att hitta här


http://kvarnskogen.com/hastefjordensfiber/filer/Stamma_hastefjorden.pdf
http://kvarnskogen.com/hastefjordensfiber/filer/Fortsatt_utbyggnad.pdf
http://kvarnskogen.com/hastefjordensfiber/filer/AR_2017_undertecknad.pdf

 

Rutiner för grävning kring förlagd fiberkabel - 2018-03-20

1. Du ska begära ledningsutsättning. Det ska ske minst 5 arbetsdagar före du börjar gräva - gör anmälan på www.ledningskollen.se. Ledningsutsättning är gratis för dig som markägare/entreprenör.
 
2. Arbete invid ledning närmare än 0,5 meter ska undantagslöst handgrävas.
 
3. Orsakar du/entreprenören skada på ledningen bekostas detta av densamma.
 
4. Skadas befintlig kanalisation tvärs/längs väg ska denna ersättas med likvärdig ny kanal i full längd.
 
5. Jobba med stor försiktighet i fiberns ledningsschakt. Att skada ledningen kan bli mycket dyrt. Om inte ovanstående instruktioner följts kan föreningen inte i efterhand ta ansvar för fel i form av exempelvis felaktigt förläggningsdjup etc. Om man inte först begärt ledningsutsättning är en eventuell efterföljande garantihantering inte möjlig. I ledningens närhet måste man således spadgräva hela djupet, det går inte att först schakta några decimeter med maskin

 

Betalning för gruppanslutning - 2017-08-17

Det kommer en del frågor kring fakturor från Bredbandsbolaget när man valt gruppanslutning.
Vi har i gruppanslutningen ett avtal med Bredbandsbolaget där vi betalar en fast summa för Bredband med hastigheten 100/10 mbit, TV paket T1-Bas och telefoni. Detta faktureras utav föreningen, alltså kommer det ingen faktura från Bredbandsbolaget. 

Har man däremot valt tilläggspaket från Bredbandsbolaget på till exempel högre hastighet på internet eller fler TV kanaler så är detta en summa som kommer faktureras direkt från Bredbandsbolaget, alltså utöver den fasta kostnaden från föreningen. Vad som leveras i T1-Bas TV paket är vad föreningen gick ut med i informationsblad innan aktivering av nätet, och kan således skiljas något mot vad som presenteras på Bredbandsbolagets hemsida.

MVH Styrelsen

 

Fel fakturadatum - 2017-08-03

FEL FÖRFALLODATUM!
Tyvärr blev det fel förfallodatum på fakturan som gått ut de senaste dagarna, trots att vi kommit överens med Fiberekonomi att fakturan skall förfalla 2017-09-28. 
NI BEHÖVER INTE BETALA FAKTURAN FÖRRÄN 2017-09-28. 
Beklagar att det blev fel igen!

MVH Styrelsen

 

Kanal för status på fibernätet - 2017-08-01

Styrelsen har valt att använda Facebook som vår främsta kanal för snabbare spridning av information vid eventuella driftstörningar. 

Vi har ca 200 personer som följer vår facebook sida och vi känner att vi snabbare når ut den vägen. Eftersom styrelsen spenderar dagarna med sina vanliga jobb så är det inte alltid man har tillgång till en dator för att uppdatera, men genom facebook kan vi snabbt meddela information genom telefonen. Samtlig information som lämnas på facebook uppdaterar vi även hemsidan med, men inte alltid i samma takt. 

När det gäller planerade driftstopp, om ett sådant skulle behövas så kommer det informeras på både facebook och hemsida i förväg.

Om ni inte redan följer föreningens facebooksida så gå in och gör det på denna länken.

https://www.facebook.com/H%C3%A4stefjordens-Fibern%C3%A4t-Ek-F%C3%B6rening-906332932785730/?ref=ts&fref=ts

MVH Styrelsen

 

Faktura för perioden oktober - december 2017. - 2017-08-01

För att följa Fiberekonomis faktureringsrutiner och undvika extra kostnader för föreningen, kommer faktura för kvartal 4 att skickas ut 2017-08-02 med förfallodag 2017-09-28.

 

MVH Styrelsen

 

Kort driftstopp - 2017-06-09

Idag 9/6 räknas det med att vara en kort driftstörning för medlemmar som sitter kopplade på fibernoden i Skarbo, alltså VÄST.
 
Skälet till dritfstörning är att man kommer byta matningen av ström, detta för att proaktivt undvika driftstopp i framtiden vid till exempel åsknedslag och liknande. Så, man stänger ner kort för att säkra framtida drift.
 
Eftersom man bara kommer flytta på strömsladdarna så kommer stoppet vara ganska kort, troligtvis inte mer än ett par minuter medans utrustningen startas om.
 
MVH Styrelsen

  

Ny faktura för perioden juli - september 2017-06-02

Det har gått ut en faktura i dagarna för kommande period. Då det var nyss som den föregående fakturan kom har vi skjutit upp betalningen på den nya fakturan. Nytt sista betaldatum är 2017-07-31. Nästa faktura kommer den sista augusti och skall  vara betald den sista september. Sedan kommer fakturorna att komma i slutet på varje kvartal.

Vi beklagar att fakturans betaldatum sammanföll lite väl mycked med den förra fakturan och ger därför lite längre betaltid på den för de som behöver / vill ha det.

Ha en underbar sommar!

Erik - ordförande

Aktiveringsmail för Fiberekonomis webbportal 2017-05-16

Har ni inte fått aktiveringsmail för webbportalen kan det bero på att ni har bytt mailadress och inte meddelat föreningen. Meddela er mailadress till styrelse@hastefjordensfiber.se.

MVH Styrelsen

Föreningsstämma 2017-05-10

Nu börjar det dra ihop sig till årliga stämman.
Kallelse med röstkort har skickats ut till varje medlem.

Inför stämman kan man läsa dagordningen för mötet, årsredovisningen för föreningen samt förslag från Valberedningen.

Filerna går att hämta hem i PDF format genom att trycka på nedan länkar
Dagordning
Årsredovisning
Valberedning

Stämman hålls i Rösebolokalen 18 Maj klockan 19:00.

MVH Styrelsen

Från och med idag är nätet vårat!! 2017-04-21

Idag har vi haft en oberoende besiktningsman och besiktigat vårat fibernät. Vi har några från styrelsen, representanter från Eltel och Besiktningsmannen Daniel varit ute och kollat på vårt fibenät. Vi har även gjort stickprov genom att kolla på och i ett antal skåp men även en del montage av fasadboxar, vi har också besiktigat våra båda huvudnoder. Det besiktningsmannen och vi i styrelsen kom fram till är att i stort har Eltel gjort ett strålande jobb. Det såg bra ut i noderna och skåpen bortsett från några mindre anmärkningar som ska fixas till. Detta innebär att från och med idag är nätet vårat alltså alla medlemmars. Det är endast ett område undantaget och det är området vid Stärkebo som inte är riktigt klart än. Besiktningsmannen Daniel nämnde att det var ett av dom bästa näten han sett på länge. Kan sägas att Daniel besiktigat flera byanät men jobbar också åt IPOnly, Telia och Trollhättan Energi AB med besiktningar.

Riktigt kul

MVH Styrelsen

Nu är vi igång, och det är dags för föreningen att börja ta betalt för nyttjandet av fibernätet. 2017-03-24

Serviceavgift
Serviceavgift betalar samtliga per anslutning. Serviceavgiften tas ut för underhållskostnader av nätet. Den betalas även av dig som inte aktiverat din anslutning. Storleken på serviceavgiften beslutas av stämman. Just nu är den 100:- per månad per anslutning. Serviceavgiften faktureras till medlemmen. Den kan alltså inte faktureras från föreningen till en hyresgäst.

Gruppavtal
Har du gruppavtal kommer du få en faktura från föreningen på 329:- + serviceavgift. Eftersom detta är ett gruppavtal så betalar man från det datumet som gäller enligt nedan, oavsett om man börjat använda det. För extra TV kanaler, hyrda filmer och andra tilläggstjänster kommer fakturan från Bredbandsbolaget. Du kan alltså få två fakturor, en från Hästefjordensfiber på gruppavtalet och en från Bredbandsbolaget på tilläggstjänster.

Annan leverantör tex Bahnhof, ViaSat eller Boxer, eller inget alls.
Då kommer föreningen fakturera serviceavgiften om 100:- per månad enligt ovan.

När skall vi börja betala och till vem:
För Västra sidan (förutom Västra Bodane) kommer avgift att tas ut från 2017-03-01 och fakturan avser avgift för 4 månader, serviceavgift +gruppavtal. Ni som inte har gruppavtal debiteras endast serviceavgift.

För Östra sidan (förutom Stärkebområdet) tas avgift ut från 2017-04-01 och fakturan avser 3 månader, service + gruppavtal. Ni som inte har gruppavtal debiteras endast serviceavgift.

Faktureringen kommer att skötas av ett företag som heter Fiberekonomi AB. Företaget har specialiserat sig på fiberföreningar och deras administration.

När du får första fakturan (kommer dröja någon vecka, vi meddelar när den är sänd) får du samtidigt ett informationsbrev med inloggningsuppgifter till Fiberekonomis portal. I portalen kan du kan välja vilket betalningssätt som passar dig bäst, autogiro (gratis), e-faktura (gratis) eller brevfaktura (25:-). Du kan också välja hur ofta du vill ha faktura. Per kvartal och per år är inte förenat med någon administrativ avgift. Vill du däremot betala månadsvis kostar det 20:- per faktura för den extra administrationen.

Gör du inga val i Fiberekonomis portal får du kvartalsvis en brevfaktura på posten, vilket innebär fakturaavgift om 25:-

Med vänliga hälsningar
Erik Dahlbom - ordförande

Öppet för beställning – ÄNTLIGEN! 2017-03-10

Nu är både portalen och bredbandsbolaget klara för beställning på östra sidan, förutom de medlemmar som berörs av markavtal i Jonsängen, Äskekärr och Starkebo.

För att driftsätta hos dig gör följande. Koppla in din mediakonverter. Det skall lysa två lampor på den. Dels strömlampan och dels lampan märkt WAN. Lyser inte WAN lampan, felanmäl det till [javascript protected email address]. Men kolla så att allt är kopplat som det skall vara först!

Instruktion för de som beställt gruppavtal.
Ring 0770-777000 och prata med dem. Bredbandsbolaget sänder ut utrustningen till dig. Normalt kommer den i två lådor och det tar bara några dagar så har du allt, klart för att koppla in och surfa! 

Har du inte beställt gruppavtal väljer du din lösning via Portalen.
Gå in på http://portalen.openuniverse.se/ Välj ”Västra Götaland” i rullmenyn, slå därefter in ditt postnummer och välj din adress i listan. Därefter kan du börja beställa!

Är det några problem i beställningshanteringen mejla oss på [javascript protected email address] Vi kan inte hantera frågor enkelt via Facebook. Vi måste ha dem på mejlen!

Glädje i öst! 2017-03-09

Nu är östra sidan (förutom Jonsängen och Äskekärr / starkebo) tekniskt klart. Nu återstår endast kontorsarbete! Teknikerna har idag slutfört arbetet i noden och deras noteringar skall nu läsas in i alla olika system. Så snart som Telenor har gjort detta går det att beställa de olika tjänsterna. Även du som har tecknat gruppavtal måste beställa dina prylar.
 
DET GÅR ÄNNU INTE ATT BESTÄLLA!!!! Kontorsarbetet måste göras klart, troligen färdigt i början på nästa vecka. Vi meddelar när du kan beställa.
 
Det du kan göra nu är att koppla in den lilla vita mediaomvandlaren du har fått. På den skall den så kallade WAN-lampan lysa grönt. Dvs du har kontakt med fibern. OM WAN lampan inte lyser, kolla så att allt är installerat hemma hos dig på rätt sätt. Lyser den inte ändå, sänd ett mejl till [javascript protected email address] Skriv din adress + fastighetsbeteckning och ett meddelande, så kollar vi vad det kan vara.
 
Erik - ordförande

Uppdaterad information driftstart öst:

Eltel har upptäckt några mindre fel när man mäter in vårt nät. De behöver några dagar på sig och kommer leverera nätet någon gång under nästa vecka till Open Universe. Sedan behöver de (Open Universe) några dagar på sig att få allt riktigt och rätt. Det gör att vi inte kommer kunna drifftsätta nätet vecka 10 som vi tidigare spådde. Räkna med driftstart under tidigast vecka 11 istället.
 
Styrelsen beklagar, men vi blir några dagar senare. Men det är viktigt att det vi driftsätter är helt i ordning och ev fel är så få som möjligt.
 
Erik - ordförande

Vår västra nod är driftsatt- Skarbo.

Torsdagen den 2 februari dirftsattes den västra noden vilket meddelades på facebook. Tyvärr föll uppdateringen på hemsidan bort. Men nu borde det mesta fungera i väst. Vi har fått några felmedelanden på nätet vilket Eltel och Telenor jobbar med.

För att felanmäla:

Lyser inte WAN Lampan på din mediakonverter. Kolla så den är kopplad enligt anvisningen. Felanmäl sedan till [javascript protected email address] På felanmälan måste vi ha fastighetsbeteckning och adress.

Lyser WAN lampan men du kan inte beställa för din adress är fel. Kontakta styrelsen enligt ovan.

Lyser WAN lampan, du kan beställa, men tjänsten fungerar inte. Ring din leverantör av tjänsten. Kan de inte hjälpa dig så kontaktar du föreningen på [javascript protected email address]

Felanmälningar på Facebook behandlas inte. Föreningen agerar inte support för de olika tjänsteleverantörerna som tex Boxer, Bredbandsbolaget och liknande. Vidare så kan föreningens styrelse inte hjälpa till med teknik efter mediakonvertern. Vi vill gärna, men hinner inte. Vi har fullt upp med driftstarten och våra vanliga liv med arbeten och familjer osv. Tex Brålanda radio och tv teknik eller Yngves kan hjälpa dig att sätta upp tex nätverk. Kontakta dem för en offert.

Driftstart i öst beräknas ske tidigast under vecka 10.

Detta är det första inlägget jag skriver på hemsidan med hjälp av fiber! Min anslutning rullar på fint och det är riktigt kul att vi kommit så här långt.

Erik - ordförande

Förnyad instruktion - gruppavtal västra sidan.

Vi har råkat ut för en ändring i hanteringen av våra gruppavtal, ring enligt nedan för att beställa:

Nu har jag testringt 0770-777000.
 
Första valet är Ej kund = 1
Andra valet är Önskar bli kund = 3
 
Jag kom fram till en Alexander som hittade de adresser som jag bad honom testa. Dock sa han att han fick titta lite extra för att se vad gruppavtalet innehöll. Därför har vi nu gjort en notering extra som skall förtydliga vad gruppavtalet innehåller.

Erik

 

Öppet för beställning – ÄNTLIGEN! 2017-01-24

Nu är både portalen och bredbandsbolaget klara för beställning. Men bara för västra sidan. Öst dröjer ytterligare några veckor. Troligen till slutet av februari.

Alltså – för västra sidan gäller följande. Koppla in din mediakonverter. Det skall lysa två lampor på den. Dels strömlampan och dels lampan märkt WAN. Lyser inte WAN lampan tillhör du dem på västra sidan vars fiber inte fungerar. Telenor måste byta saker i skåpet som de monterade in i förra veckan. De hade ingen kunskap i längden på vårt nät. Detta gjorde att de monterade in för ”svag” utrustning. Tyvärr hade inte vi heller kunskapen att utrustningen var längdberoende. Signalen når idag inte längre än ca 3 km från skåpet. Nytt material är beställt, och det monteras snarast. Tyvärr inte under denna veckan som det ser ut. Men vi hoppas att det sker under nästa vecka. Tyvärr kommer det vara driftstörningar för er som har fiber när de gör uppgraderingen.

Koppla alltså in din mediakonverter om du bor i västra området och kolla om även WAN lampan lyser. Då är du uppe och rullar. För övriga som i Väst inte har WAN lampan så kan ni beställa, men inget fungerar innan WAN lyser. Vi beklagar att felet uppstått, jag tillhör själv de drabbade och ligger på och jagar berörda parter i frågan. Så snart felen är fixade meddelar vi återigen om detta. Efter det tar vi in ev. felmeddelande. Nu är ingen idé då vi vet att många inom området inte har en lysande WAN lampa.

Östra området skall inte koppla in mediakonverter, den skall vara strömlös.

Instruktion för de som beställt gruppavtal.

Jag ringde in och beställde, blev runt kopplad rätt många gånger… Men väljer man rätt i knappvalen skall man inte bli det.

Här är instruktion från Bredbandsbolaget hur man gör. https://uploads.staticjw.com/ha/hastefjordensfiber/hastefjordens-fibernat-ek-forening-o-79686.pdf

Ring 0770-777000 välj leverans (val 3) och prata med dem. (Har du ångrat dig och vill ha gruppavtalet men inte beställt måste du beställa det via föreningen först, sedan ger vi dig klartecken att beställa.)

Har du inte beställt gruppavtal väljer du din lösning via Portalen.

Gå in på http://portalen.openuniverse.se/ Välj ”Västra Götaland” i rullmenyn, slå därefter in ditt postnummer och välj din adress i listan. Därefter kan du börja beställa!

Är det några problem i beställningshanteringen mejla oss på [javascript protected email address] Vi kan inte hantera frågor enkelt via Facebook. Vi måste ha dem på mejlen! 

Så äntligen kan vi efter många års arbete säga att nu har vi fiber, åtminstone i vårt västra område. Men öst och vårt nya område Västra Bodane är inte långt efter!

Lycka till med fibern!

Erik - ordförande

 

Driftstart 2017-01-17

HEJ!

Vi börjar att närma oss driftstart. I går hade vi två välbesökta möten i Sivikens bygdegård för de boende inom östra sidan. Där informerades om vårt gruppavtal.

Vi räknar med att få ingående fiber och den tekniska utrustningen från Open Universe under nästa vecka eller veckan därpå i den västra noden. Därefter kan man börja beställa resterande tjänster (gruppavtal beställs nu enligt nedan). Information om hur det går till att driftsätta sin anslutning kommer på hemsidan och på facebook när det är klart för beställning. Vi kommer att montera all utrustning och sedan öppna beställningsförfarandet.

Vill ni ha gruppavtalet så måste det beställas skriftlifgt till vår kassör. Det går att skriva ut avtalet på hemsidan. Inom kort (slutet av vecka 3) kommer vi sända över listan med gruppavtalsmedlemmar till Bredbandsbolaget. Är du med på den listan kan du också aktivera gruppavtalet när det är dags. Är du inte med kan det bli någon liten fördröjning i systemet.

Alltså för att kunna få gruppavtalet: Sänd in vårt beställningsformulär till vår kassör omgående (du kan skanna och sända på styrelse@hastefjordensfiber.se). Vid driftstart kan du aktivera anslutningen, nummer som du skall ringa kommer i meddelandet om skarp driftstart. När du ringt numret sänds utrustningen (TV Box & Router) ut till dig. Fram till nu så skall du bara ha fått en yttre box (monterad av Eltel) och en inre mediakonverter (monterad på egen hand). Resterande prylar kommer alltså efter att du aktiverat tjänsten.

Adress om du vill sända in avtalet på post:

Hästefjordensfiber
C/o Fjällstål
Brasmerud 230
46295 Frändefors

Vill du titta på alternativ till gruppavtalet så ser du dessa på portalen.openuniverse.se Sök på Västra Götaland, slå in ditt postnummer och titta på "utbudet som uppkopplad". Det är bara här du kan få rätt pris med de olika alternativen som finns.

När den västra noden är klar flyttar Open Universe sig vidare till östra sidan och börjar göra klart där också. Den norra delen av östra sidan är klar för driftstart så snart Open Universe installerat sina prylar. Söderut saknar vi fortfarande några saker som måste bli klart, bland annat Patchkablar enligt nedan.

PATCHKABLAR - några patchkablar är inte uttagna genom väggen. DETTA KRÄVS FÖR ATT VI SKALL KUNNA FÅ IGÅNG NÄTET. PATCHKABLARNA MÅSTE SVETSAS SAMMAN MED NÄTET I ÖVRIGT. Har du inte dragit ut patchkabeln måste du göra det omgående. Du försenar för alla andra medelmmar i ditt område. Vi kan också komma tvingas ta ut ersättning för extra arbete som uppstår på grund av detta. UT MED KABELN NU NI SOM INTE FÅTT UT DEN! 

Styrelsen rekommenderar att man säger upp ev tjänster när fibernätet fungerar hemma hos dig. Men självklart gör man som man vill med det.

Håll ögonen öppna på vår hemsida och facebook. Så snart vi har mer och precisare information att ge så kommer den här.

För styrelsen

Erik Dahlbom
ordförande

 

 

Information & Gruppavtal 2017-01-08

Hej, god jul och god fortsättning!

Efter att Janssons och sillen nu lagt sig så kommer en del blandad information sedan senast.

Vi kan börja med att säga att vi hade en extra-stämma 19/12-2016 där enbart en punkt togs upp vilket gällde kostnaden för fibernätet efter att vi fått bidrag. Stämman beslutade att gå på styrelsens förslag, förslaget innebär ingen förändring i investering eller månadskostnad för medlemmarna.
Förslaget löd: 

"Styrelsen föreslår att föreningen ersätter det tidigare beslutet med följande:
Att vi bygger ett Fibernät med Eltel som entreprenör. Maximal investering  40.000 SEK per anslutning vilket finansierar med 20.000 kr som medlemsinsats i föreningen,  40% av investeringskostnaden (16.000 kr) med EU-bidrag samt resterande del med banklån."

 

 

Under helgerna har arbetet med nätet fortskridit. Nätleverantör har "förändringsstopp" i nätet över jul och nyår, detta för att man inte vill riskera störningar i trafiken. Under tiden har dock elektriker varit ute i våra nod-skåp och kopplat in ström och uttag, vilket bereder vägen för nät-teknikerna att göra sin grej. Nätleverantörs frys-stopp hävs 9/1, vilket innebär imorgon. Detta innebär att man kommer börja montera switchar och annan utrustning som krävs i våra noder nästkommande veckor. ElTel önskar att de som kopplat in sina mediakonverterare drar ut strömmen under inkoppling av utrustning i skåpen, detta för att inte påverka vår utrustning i husen negativt.

 

Gruppavtal för ÖSTRA sidan är nu färdigt. Detta kommer skickas ut per brev till området, men går även att hämta ner här på hemsidan. Gruppavtal & Information om gruppavtal


Observera att vi ännu inte har något spikat datum för förväntad driftstart, men vi kan med säkerhet säga att det händer mycket grejer!

 

Med vänlig hälsning
Styrelsen

 

 

Inkoppling av mediakonverterare 2016-12-09

Vi har nu fått våra mediakonverterare och vi börjat dela ut dessa till medlemmar, detta är det som sitter på insidan väggen. Vi har tagit fram en manual på hur dessa kopplas in i några enkla steg. Manualen hittar ni genom att klicka HÄR

Om ni önskar hjälp med att koppla in mediakonverteraren vänligen maila [javascript protected email address]

 

 

Stödet för fiberutbyggnad klart. 2016-12-01

En glädjande nyhet i vintermörkret! Idag har vi fått stödet på 40% av kostnaden beviljat av Länsstyrelsen. Detta innebär att en stor milstolpe har passerat i vårt bygge. Vi har fortsatt många saker kvar att göra, men bockarna i kanten på klara och utförda saker blir fler och fler.

Erik Dahlbom - ordförande

 

  

Se fler inlägg från startsidan>>  

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)