Stämma – Zoom

Om man önskar deltaga på stämman genom det digitala verktyget Zoom så kan man ansluta genom följande länk https://hv-se.zoom.us/j/67996583258