Ändring i pris för gruppavtal

Till dig som har föreningens gruppavtal: Det gruppavtal som föreningen har med Telenor ger leverantören möjlighet att justera månadsavgiften med hänvisning till kostnadsläget. Med hänvisning till denna del av avtalet har Telenor nu justera upp sin avgift med 24 kr/månad inkl. moms. Styrelsens princip är att föreningen vare sig tjäna pengar eller subventionera gruppavtalen och har därför beslutat att höja…

Fortsätt läsa