Driftstörning

Vid händelse att du upplever störningar eller helt avbrott på din fiber är det i första hand din tjänsteleverantör du skall kontakta.
Har du gruppanslutning så är det Telenor du vänder dig till på 020-222 222.
Styrelsen kan inte utföra felrapportering åt våra medlemmar, då leverantören kräver att man har tillgång till den fastighet där fiber inte fungerar för att kunna utföra felsökning.

I händelse av att man gräver av, eller på annat sätt orsakar skada på fiberkabel eller kopplingsskåp skall detta rapporteras via epost till styrelse@hastefjordensfiber.se per omgående som i sin tur kontaktar leverantör för åtgärd.

Innan grävning/dikning och annat som riskerar att skada fiberkabel krävs att man gör en kabelutsättning via www.ledningskollen.se.
Om man gör åverkan i mark där fiberkabel är förlagd så skall man gräva för hand inom en meters radie från utsatt kabel för att inte riskera skador.

Checklista vid problem:
Kontrollera så PWR samt WAN lyser på både din mediaomvandlare samt på routern.
Börja med att starta om både din mediaomvandlare och din router.
Hjälper inte detta så kontakta din tjänstelverantör.