Instruktioner vid fel på fibernätet

Vid händelse att du upplever störningar eller helt avbrott på din fiber är det i första hand din tjänsteleverantör du skall kontakta. Har du gruppanslutning så är det Telenor du vänder dig till på 020-222 222. Styrelsen kan inte utföra felrapportering åt våra medlemmar, då leverantören kräver att man har tillgång till den fastighet där fiber inte fungerar för att…

Fortsätt läsa