Styrelse

Styrelse och huvudansvariga av hästefjordens-fiber 

Ordförande
Mattias Andersson

Vise ordförande
Niclas Hedlund

Sekreterare
Jan Landström

Kassör
Christina Fjällstål

Suppleant
Eva-Lena Andersson

Ledamot
Erik Dahlbom

Ledamot
Michael Nordström