Styrelse

Styrelse och huvudansvariga av hästefjordens-fiber 

Ordförande
Mattias Andersson

Vise ordförande
Michael Nordström

Sekreterare
Jan Landström

Kassör
Christina Fjällstål

Suppleant
Johan Bogfors

Ledamot
Erik Dahlbom

Ledamot
Niclas Hedlund