Information till medlemmar med gruppavtal

En prishöjning kommer att ske på vårt gruppavtal med Telenor. Mer information finns i detta dokument som också går ut i brevlåda/e-post till de som är berörda. Med vänlig hälsning,Styrelsen