Kallelse stämma 2022

Nu är det åter igen dags för årliga föreningsstämman. Stämman kommer hållas den 30 maj i Rösebolokalen 19:00-20:00. Kallelsen i sin helhet finns att se här Med vänlig hälsning,Styrelsen