Kallelse stämma 2022

Nu är det åter igen dags för årliga föreningsstämman. Stämman kommer hållas den 30 maj i Rösebolokalen 19:00-20:00. Kallelsen i sin helhet finns att se här Med vänlig hälsning,Styrelsen

Stämma 2021

Under rådande omständigheter relaterat till Covid-19 så kommer det även denna gång vara möjligt att ansluta till årets stämma genom verktyget Zoom. Klicka på denna länken för att ansluta: https://hv-se.zoom.us/j/61587649646?from=addon Kallelse: http://media.hastefjordensfiber.se/2021/05/Kallelse-stamma-2021.pdf Stämman hålls 14/6 19:00-20:00 Med vänlig hälsning,Styrelsen

Stämma – Zoom

Om man önskar deltaga på stämman genom det digitala verktyget Zoom så kan man ansluta genom följande länk https://hv-se.zoom.us/j/67996583258

Utbyggnad av nätet

Till er som inte anslöt sig till vårt fibernät vid första tillfället, nu får ni chansen igen! Vi startar nu upp en andra byggomgång och behöver få in ert intresse så snart som möjligt. Vi kan dessutom berätta att Telia har beslutat att stänga ner telestationen i Sivikan under början av 2021, då försvinner möjligheten till ADSL för dom hushåll…

Fortsätt läsa

Instruktioner vid fel på fibernätet

Vid händelse att du upplever störningar eller helt avbrott på din fiber är det i första hand din tjänsteleverantör du skall kontakta. Har du gruppanslutning så är det Telenor du vänder dig till på 020-222 222. Styrelsen kan inte utföra felrapportering åt våra medlemmar, då leverantören kräver att man har tillgång till den fastighet där fiber inte fungerar för att…

Fortsätt läsa