Hästefjordens Fibernät
Hästefjordens Fibernät Ekonomisk förening. Org-nr: 769625- 5707

Med stöd från Europeiska Jordbruksfonden

 

Erbjudande till medlemmar från Swedbank

Swedbank vill stötta fiberutbyggnaden i Vänersborgs kommun och kommer med följande erbjudande! 

erbjudande-till-medlemmar-i-hastefjordens-ek-for-vanersborg.docx

Välkommen

Välkommen till www.hastefjordensfiber.se.

Fullmakt stämma 2017-05-18

Fullmakt

 

Överlåtelseavtal

Överlåtelseavtal

 

Nyheter

 

 

Dokumentation

 Karta för tänkt fiberdragning:

OBS: denna kartan är endast ett förslag och inga markägare är vidtalade. Det är alltså inte säkert att inritade vägar blir den permanenta vägen. Vänersborgs kommun har ritat kartan och den är sedan överlagd på en Google Fil. Det kan behöva laddas ner programmet Google Earth som är gratis för att kunna se på kartan:

04-hastefjordens-fiber-karta.zip

Bra att veta under byggtiden

bra-att-veta-under-byggtiden.docx

hastefjordens-f-fastighetsanslutning-anvisning.pdf

entrepenorer-for-tomtschakt.doc

 

Vid grävning kring förlagd fiberkabel

1. Du ska begära ledningsutsättning. Det ska ske minst 5 arbetsdagar före du börjar gräva - gör anmälan på www.ledningskollen.se. Ledningsutsättning är gratis för dig som markägare/entreprenör.
 
2. Arbete invid ledning närmare än 0,5 meter ska undantagslöst handgrävas.
 
3. Orsakar du/entreprenören skada på ledningen bekostas detta av densamma.
 
4. Skadas befintlig kanalisation tvärs/längs väg ska denna ersättas med likvärdig ny kanal i full längd.
 
5. Jobba med stor försiktighet i fiberns ledningsschakt. Att skada ledningen kan bli mycket dyrt. Om inte ovanstående instruktioner följts kan föreningen inte i efterhand ta ansvar för fel i form av exempelvis felaktigt förläggningsdjup etc. Om man inte först begärt ledningsutsättning är en eventuell efterföljande garantihantering inte möjlig. I ledningens närhet måste man således spadgräva hela djupet, det går inte att först schakta några decimeter med maskin

 

Medlemskap

varfor-fiber.pdf

 

Avtal

150402fastighetsanslutningsavtal.pdf

150714-hfef-markavtal-mall.docx

140820-hfef-vagledande-principer.docx

overlatelseavtal-fiber-2015.doc

 

Stadgar/Registreringsbevis

De stadgar som blivit antagna av bolagsverket finns nu som PDF att ladda ner. Klicka bara på länken nedan.

stadgar-2015.pdf

registreringsbevis-769625-5707.pdf

 

Handlingar till stämma 2016

stamma_2016.pdf

bokslut-for-aret-2015-hastefjordens-fibernat-ek-f.pdf  

Protokoll

Under detta stycke kommer de samlas protokoll från stormöten i nedladdningsbar PDF.

 

protokoll-stamma-2012-10-04.pdf

protokoll-arsmote-2014-april.pdf

protokoll-arsstamma-2013.pdf

protkoll_stamma_2016.pdf

 

 Bokslut 

bokslut-2013.pdf

https://uploads.staticjw.com/ha/hastefjordensfiber/arsredovisning-2014.pdf

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)